Navigace


Bilaterální fond v rámci Fondů EHP a Norska
2014-2021

Název programu: Bilaterální fond v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021

Název projektu: Safe life, new prospective

Partnerské organizace zapojené do projektu: Menneskerettighetsakademiet (Akademie lidských práv), Norsko

Stručný obsah projektu: Jedním ze současných nejnaléhavějších společenských problémů v evropském měřítku je otázka ukrajinských uprchlíků, kteří přicházejí v bezprecedentním počtu, což může znamenat dlouhodobé sociální dopady a změny. V posledním více než roce z Ukrajiny odešlo velké množství lidí, zejména žen, mladých lidí a dětí. Je velmi pravděpodobné, že ne nevýznamná část z nich se usadí v nových zemích a již se domů nevrátí. Hlavním cílem projektu je propagovat pozitivní prosociální modely, občanskou aktivizaci a sociální iniciativy prostřednictvím cílených vzdělávacích aktivit pro ukrajinské uprchlíky přicházející v poslední době do České republiky.

Pozvánka na členskou schůzi

Naše družstvo dodržuje principy sociálního podnikání:

  • více než 30% zaměstnanců je ze znevýhodněných skupin obyvatel
  • více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje našeho sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
  • naplňuje environmentální cíle zohledňováním trvale udržitelných aspektů výroby a spotřeby, včetně vstupních surovin produkovaných formou šetrnou k životnímu prostředí a využíváním environmentálně šetrných výrobních postupů

Realizace projektu z Programu rozvoje venkova

Pozvánka na zahajovací informační seminář