Navigace


Pozvánka na členskou schůzi

Naše družstvo dodržuje principy sociálního podnikání:

  • více než 30% zaměstnanců je ze znevýhodněných skupin obyvatel
  • více než 50 % zisku je reinvestováno do rozvoje našeho sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
  • naplňuje environmentální cíle zohledňováním trvale udržitelných aspektů výroby a spotřeby, včetně vstupních surovin produkovaných formou šetrnou k životnímu prostředí a využíváním environmentálně šetrných výrobních postupů

Realizace projektu z Programu rozvoje venkova

Pozvánka na zahajovací informační seminář